Warszawska Akademia Sportu prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera osobistego oraz szkolenia uzupełniające

Najbliższe kursy i szkolenia: